Ontmoetingsplein

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

                  De school neemt een belangrijke plaats in, in de dorpsgemeenschap. Dit wordt nu ook fysiek zichtbaar. Allerlei activiteiten van en door het dorp kunnen op het Ontmoetingsplein bij IKC De Garve plaats vinden.
Het is ook een belangrijke plek voor kinderen en ouders na schooltijd. Kinderen spelen en ouders ontmoeten elkaar. In het bank je in de zon geniet iedereen van de heerlijke ruimte.

Naast het fysieke ontmoeten is het plein ook aanleiding tot samenwerken op het plein door school en dorpsgemeenschap. Op het plein wordt muziek gemaakt en dorpsgenoten helpen de school met de schooltuin.

Het plein wordt ook gebruik voor natuur- en cultuureducatie.

Met een substantiële bijdrage van Leader Achterhoek en het Bernard Cultuurfonds heeft het Ontmoetingsplein vorm  kunnen krijgen.