Schoolverpleegkundige

Marije Korevaar is onze Schoolverpleegkundige. Ze houdt op afroep spreekuur op school. 


U kunt zich inschrijven / aanmelden via juf Babette. (ib@bsdegarve.nl)


 
GGD Noord- en Oost-Gelderland
Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD.
 
 
De jeugdgezondheid op school
U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.
Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.
Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.
 
Wat doet de jeugdgezondheid
  • Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland.
  • Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een gezondheidsonderzoek.
  • Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles.
  • Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.
  • Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.
Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.
  • Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.
 
Meer informatie?
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs
 
 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 - 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
 
 
Kijk op https://www.opvoeden.nl  voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.