Voor het eerst naar school...

Dat is een hele stap.

Binnenkort begint uw kind aan een nieuwe periode in zijn of haar leven: de basisschool. Een spannend moment voor u en uw kind!  Hieronder vindt u meer informatie om de start van uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Als u zich officieel heeft aangemeld, neemt de leekracht van De Iep contact met u op voor een intake gesprek. Bijzonderheden over uw kind worden dan met u doorgenomen. 

Wenmomenten
Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om maximaal vijf wenmomenten met u af te spreken. Uw kind mag dan, op de met u afgesproken momenten, naar school komen en speelt een aantal dagdelen mee in de groep om zo rustig te wennen aan de groep en school. In verband met de drukte in de maand juni en juli, worden dan geen wenmomenten meer gepland.

Schooltijden
De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 14.00 uur. In het begin kunnen we flexibel omgaan met de schooltijd. Bv uw kind kan gaan starten met halve dagen. Dit moet i.v.m. de organisatie wel afgesproken worden. Bijvoorbeeld elke maandag tot 12.00 uur.

Klik hier voor het infoblad dat u kunt uitprinten.