Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Garve

In dit document beschrijf de school haar afspraken en aanpak rond zorg voor kinderen.
De school heeft ook een SOP. Een Schoolondersteuningsprofiel. Hierin leest u wat de bandbreedte van de school is als het gaat om de opvang van zorgleerlingen.
Het is wettelijk verplicht om een zorgplan te hebben over de leerlingenzorg. In dit plan staat beschreven hoe dat bij op De Garve op dit moment geregeld is en hoe we hiermee verder gaan in de toekomst. Met 'zorg' wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. Dit school specifieke zorgplan geeft aan leerkrachten, ouders en de inspectie uitleg over hoe wij op onze school invulling geven aan de zorg

Klik hier voor het Zorgplan

Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel  

Ondersteuningsplan SamenWerkingsVerband Berkel IJssel 

In dit document maakt het samenwerkingsverband waar de basisschool deel van uitmaakt, afspraken over de manier waarop zorgleerlingen opgevangen worden. Er staat dus in beschreven hoe de basisscholen omgaan met zorgleerlingen en welke dingen zij doen om professionele hulp te geven aan deze kinderen. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband. Er staat bijvoorbeeld in wat de criteria zijn voor verwijzing naar het Speciaal (basis) onderwijs en welke procedure dan gevolgd wordt. Ook staat hierin hoe het budget voor extra ondersteuning verdeeld wordt. Het doel van het plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De ondersteuningsplannen voor de scholen geven invulling aan de doelen van Passend onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke zorgleerling een passende plek moet zijn.

U kunt dit vinden op de website van het SWV. Klik hier voor de link