De schooltijden

De Garve hanteert het 5-gelijke dagen model. De leerkrachten eten samen met de kinderen. Daarna blijft er nog speeltijd over voor de kinderen. Het eten en het spel duren samen 30 minuten. In principe wordt er altijd buiten gespeeld.

School

Elke schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen. "Binnen betekent beginnen." Vanaf 8.25 uur verwachten we dat alle kinderen in de school zijn. De lessen beginnen precies om 8.30 uur. De lessen stoppen om 14.00 uur. Dan pas gaan kinderen naar de gang en pakken hun spullen en gaan ze naar buiten. Sommige kinderen hebben dan de klassendienst.dat betekent dat ze hun klas netjes maken. Dit mag uiterlijk duren tot 14.10 uur.
 
Kinderopvang

Maandag, dinsdag, donderdag van 7.30 uur tot 18.00 uur
 
BSO

Maandag dinsdag donderdag van 14.00 tot 18.30 uur
Er is de mogelijkheid voor opvang voor  woensdag en vrijdag in Vorden.
 
Speelleergroep

Vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur
 
Peutergym


Dinsdag van 8.30 uur tot 9.15 uur