De schooltijden

Elke schooldag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

De "flexibele inloop".

Groep 1-2: Een kwartier voor het officiële begin van de schooltijd mogen kinderen in de klas beginnen met hun dagtaak of extra werkjes. Ouders mogen hun kind in de school brengen en op woensdag mee gaan tot in de klas

Voor de overige groepen:

Op elke eerste vrijdag van de maand zijn de ouders welkom in de klas, totdat de school echt begint om 8.30 uur. (gr. 3-8).

De exacte inloopdagen staan op de activiteitenkalender.


Overblijven tussen de middag

De Garve hanteert het 5-gelijke dagen model. De leerkrachten eten samen met de kinderen. Daarna blijft er nog speeltijd over voor de kinderen. Het eten en het spel duren samen 30 minuten. In principe wordt er altijd buiten gespeeld.