Aanmelding nieuwe leerlingen

Als uw kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig.Bijna altijd kiezen de ouders ervoor om hun kind op 4-jarige leeftijd naar de basisschool te laten gaan. Aanmelding op onze school gebeurt door middel van een inschrijfformulier, dat u via de school kunt krijgen of laten toesturen. De school staat open voor elke leerling die de zorgcapaciteit van de school of groep niet te boven gaat. Met andere woorden, als zorg niet verantwoord geleverd kan worden, zal de school de leerling moeten weigeren in ieders belang. De wet "passend onderwijs" bepaalt wel dat de school moet zorgen voor een passend aanbod voor de kinderen. Dat kan een andere school zijn dan De Garve. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. De directeur verzorgt voor nieuwe ouders een kennismaking met de school en geeft uitleg over de onderwijsinhoud en praktische zaken e.d. Ook kan een afspraak worden gemaakt over een gewenningsregeling.

Uw kind mag namelijk vijf halve schooldagen voordat het naar school gaat, meedraaien met de groep.Tenzij er medische oorzaken zijn, gaan we ervan uit dat de kinderen zindelijk zijn.

Alle info kort op een rijtje? Klik hier voor onze flyer