Groep 7-8


Aikido-les

Als onderdeel van hun kanjertraining kreeg groep 7-8 op vrijdag 30 november bezoek van Sensei Pasi Lahdenpera, een meester in Aikido. Met zijn lange baard en hakama was Sensei Pasi een imposante verschijning. Samen met zijn assistente introduceerde Sensei Pasi ons in deze verdedigingssport en martial art.

Aikido gaat uit van het recht om jezelf te verdedigen zonder kracht. In plaats van een aanval te begroeten met een nieuwe aanval, leert aikido dat je met je lichaam ook anders kunt reageren, en wel op een manier die jou beschermt maar ook je tegenstander in zijn waarde laat. De kern ligt dus niet bij het aanvallen, wat een conflict alleen maar versterkt, maar bij het bewust kiezen van een reactie die het conflict vermindert of teniet doet. Voor groep 7-8 een leuke maar vooral ook waardevolle les om dit te mogen ervaren!

Met behulp van Rian Vissers boek 'Robotoorlog' bestuderen we komende weken verder hoe we ook andere situaties kunnen benaderen met een 'Aikido mindset'.
 

 

         

 November 2018

Wat gebeurt er toch veel in groep 7-8! Zo hadden we laatst een echte patholoog-anatoom op bezoek. In het kader van het IPC-thema ‘Zo leren wij’ kon hij ons veel vertellen over de hersenen.


       


We lezen Engelse recepten en maken zo bijvoorbeeld onze eigen pompoensoep.
 
In de Kinderboekenweek hebben we met de hele groep een land getekend. Vervolgens hebben we allemaal een personage mogen bedenken met de daarbij behorende eigenschappen. Tot slot zijn we met die personages verhalen gaan schrijven, die zich in ons eigen verzonnen land afspelen.

 

Met rekenen leren we oppervlakten te berekenen van samengestelde figuren en zijn we in groep 7 aan het onderzoeken welke breuken gelijkwaardig aan elkaar zijn. In groep 8 leren we zelfs al ongelijkwaardige breuken optellen en aftrekken.
Want hoe pak je dat nu aan, ⅔ - ⅗?!
 


Momenteel zijn we druk bezig met het IPC-thema ‘Nederland wordt Nederland’. Ons startpunt was een balspel op het plein, waarbij we allemaal ons eigen gewest (provincie) groter probeerden te maken, door land te veroveren op de ander. Zo speelden we na hoe de gewesten rond 1100 (!) elkaar soms de oorlog verklaarden.
 
         

In de klas maken we kaarten met een legenda erbij, van hoe Nederland er vroeger uitzag maar ook van landen die vroeger bij ons land hoorden. We leren veel over die landen, bijvoorbeeld waar ze liggen, wat voor klimaat ze daar hebben en ook welke producten we daar vandaan haalden. We hebben zelfs uitgerekend hoeveel kilometer ze van ons land vandaan liggen. De komende weken gaan we nog veel meer te weten komen, bijvoorbeeld over de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en over belangrijke personen in de geschiedenis van Nederland.