Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit een groep van ouders die activiteiten regelen voor de school. Zij organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarafsluiting, carnaval, het schoolreisje en sportactiviteiten.

Samenstelling activiteitencommissie
Dhr. E. ter Linden (0575-842409)        voorzitter / woordvoerder     
Dhr. P. Wolbrink,                                     penningmeester
Mevr. B. Schuurman,                             secretaris
Mevr. E. Schuurman,                             algemeen
Mevr. R Leisink,                                      algemeen
Mevr. H. Tijssen,                                    algemeen
Dhr. E van Zuilekom,                             algemeen
Mevr. M. Nendels,                                 algemeen
Dhr. R. Vaartjes,                                     algemeen
Mevr. I. Wolbrink,                                   algemeen

Juf Dianne is voor de activiteitencommissie de contactpersoon naar het team.

De activiteiten commissie int de vrijwillige ouderbijdrage. Klik hier voor het machtigingsformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage.