Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit een groep van ouders die activiteiten regelen voor de school. Zij organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarafsluiting, carnaval, het schoolreisje en sportactiviteiten.

Samenstelling activiteitencommissie
Dhr. E. ter Linden (0575-842409)        voorzitter / woordvoerder     
Dhr. P. Wolbrink,                                     penningmeester
Mevr. L. Klein Haneveld - Haverkamp algemeen
Mevr. R Leisink,                                      algemeen
Mevr. H. Tijssen,                                    algemeen
Dhr. E van Zuilekom,                             algemeen
Mevr. N.Korthorst,                                 algemeen
Dhr. R. Vaartjes,                                     algemeen
Dhr. E. Rukkers                                      algemeen
Dhr. G.Langenhof                                  algemeen

Juf Beate is voor de activiteitencommissie de contactpersoon naar het team.

De activiteiten commissie int de vrijwillige ouderbijdrage. Klik hier voor het machtigingsformulier voor de vrijwillige ouderbijdrage.