Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit een groep van ouders die activiteiten regelen voor de school. Zij organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de jaarafsluiting, carnaval, het schoolreisje en sportactiviteiten.

Samenstelling activiteitencommissie
Mevr. L. Klein Haneveld - Haverkamp    voorzitter / woordvoerder     
Dhr. P. Wolbrink,                                         penningmeester
Mevr. R Leisink,                                          algemeen
Mevr. H. Tijssen,                                        algemeen
Dhr. E. ter Linden                                       algemeen
Dhr. E van Zuilekom,                                 algemeen
Mevr. N.Korthorst,                                     algemeen
Dhr. R. Vaartjes,                                         algemeen
Dhr. E. Rukkers                                          algemeen
Dhr. G.Langenhof                                      algemeen

Mevr. B. Aalderink is voor de activiteitencommissie de contactpersoon naar het team.

De activiteiten commissie int de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt geïnd via ouderapp Parro.

De ouderraad hanteert het protocol Vrijwillige Ouderbijdrage Bs De Garve