Bestuur en raad van toezicht

Het bevoegd gezag van De Garve is een vereniging van ouders. Ouders kunnen lid worden van de vereniging. De vereniging wordt bestuurt door een bestuur. Het bestuur van De Garve bestaat uit 6 personen. Ook is er een Raad van Toezicht. Deze stelt het bestuur aan. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. Daarna zijn de leden herkiesbaar zolang zij nog een kind op school hebben zitten.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:              Dhr. H. Keppels
Secretaris:             Mevr. G. Tiessink 
                                Beeklaan 13  7234SK Wichmond 
Penningmeester:  Mevr. A. Wolbrink  
Overige leden:       Mevr. H. Van Basten Batenburg - Groenen
                                Mevr. A. van Mierlo
                                Mevr. S. Jolink
                               

Raad van Toezicht:
                                Mevr. E. Roeterdink
                                Dhr. D. ter Harmsel
                                Mevr. D. Hammecher    

Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2015

Klik hier voor het verslag van de Raad van Toezicht

Klik hier voor aanmelding Lidmaatschap