Bestuur en raad van toezicht

vacature toezichthoudend bestuur.pdf

Het bevoegd gezag van De Garve is een vereniging van ouders. Ouders kunnen lid worden van de vereniging. De vereniging wordt bestuurt door een bestuur. Het bestuur van De Garve bestaat uit 6 personen. Ook is er een Raad van Toezicht. Deze stelt het bestuur aan. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. Daarna zijn de leden herkiesbaar zolang zij nog een kind op school hebben zitten.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:              Mevr. M. Zomer
Secretaris:             Mevr. G. Tiessink 
                                Beeklaan 13  
                                7234SK Wichmond 
                                secretarisbestuur@bsdegarve.nl

Penningmeester:  Mevr. A. Wolbrink  
Overige leden:       Mevr S. Jolink
                                Mevr. A. van Mierlo
                               
                               

Raad van Toezicht:
                                Mevr. E. Roeterdink
                                Dhr. D. ter Harmsel
                                Mevr. D. Hammecher    
Klik hier voor aanmelding Lidmaatschap

Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2018
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2015

Klik hier voor het verslag van de Raad van Toezicht

Hier komt na vaststelling  het management statuut

Het bestuur werkt met de code Goed Bestuur   klik hier voor de code