Toezichthoudend bestuur 


Bij basisschool De Garve vormen ouders samen een schoolvereniging. De vereniging heeft een toezichthoudend bestuur benoemd, bestaande uit 3 ouders en 2 externe leden, die samen het bevoegd gezag van de school vormen.  Het toezichthoudend bestuur heeft via een managementstatuut de dagelijkse bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur van de school.
Ouders*, met kinderen bij ons op school, kunnen lid worden van de schoolvereniging. Leden (de ouders dus) van deze vereniging hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. Tenminste één keer per jaar organiseert het bestuur van De Garve een ledenvergadering. 

De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. Daarna zijn de leden herkiesbaar. Ouders zijn hierkiesbaar, zolang zij nog een kind op school hebben zitten.

Samenstelling toezichthoudend bestuur:
Voorzitter:             Mevr. A. van Mierlo
Secretaris:             Mevr. G. Tiessink 
                                Beeklaan 13  
                                7234SK Wichmond 
                                secretarisbestuur@bsdegarve.nl

Penningmeester:  Mevr. A. Wolbrink  
Overige leden:       Mevr S. Jolink
                                Mevr. A. van Mierlo
                               

Dagelijks bestuur: directeur van de school           Mevr. F.A. Meints         

NIEUW  Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2019

Klik hier voor aanmelding Lidmaatschap vereniging
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2018
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2018
Klik hier voor de geconsolideerde jaarrekening van 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2017
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2016
Klik hier voor het Publieke Jaarverslag 2015

Klik hier voor het verslag van de Raad van Toezicht

Hier komt na vaststelling  het management statuut

Klik hier voor de statuten van de Vereniging 

Het bestuur werkt met de code Goed Bestuur   klik hier voor de code