Verlofregeling

Voor persoonlijke omstandigheden kan uw kind verlof krijgen. Het gaat dan om wettelijke verplichtingen, een huwelijk, familiejubileum of het overlijden van een familielid. Verlof kunt u aanvragen via een verlofformulier. Zo'n formulier is verkrijgbaar bij de directeur of u kunt deze via onderstaande link downloaden.  Die beoordeelt uw aanvraag en geeft al dan niet goedkeuring voor het verlofverzoek.

Voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om kan uw kind alleen verlof krijgen als het voor de ouders in de zomervakantie onmogelijk is om op vakantie te gaan. Wie wegens werkzaamheden of gebondenheid aan een bedrijf in de zomervakantie niet weg kan, mag voor zijn of haar kind buiten de zomervakantie om maximaal twee weken verlof aanvragen.

De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipperdagen of extra verlof buiten de schoolvakanties om. Extra verlof is aan strenge regels gebonden. Op onze website staat een link naar de regels die de gemeente Bronckhorst in dit kader hanteert. Onze directeur is in geval van ongeoorloofd verzuim verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst in kennis te stellen. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met de richtlijnen en ons niet onnodig in verlegenheid te brengen.

folder leerplicht en schoolverlof.pdf

formulier aanvraag verlof en vak buiten schoolvakantie.pdf