Rekenen

Wij werken op school met de methode “Wereld in getallen” versie 4.

Leerlingen leren tegenwoordig meer probleemoplossend te werken. De leerkracht heeft hierbij een sturende functie. Rekenen is in ons onderwijs ingebed in contexten: situaties die overeenkomen met de werkelijkheid. Leerlingen leren grafieken en tabellen te lezen en zelf op te stellen aan de hand van gegevens die ze zelf verzameld hebben. Parate kennis, zoals de tafels van vermenigvuldiging, zijn nog steeds belangrijk.
Onderstaand een globaal overzicht van wat in de verschillende leerjaren aan bod komt:
groep 3 + en – tot 20, oriëntatie getallen tot 100;
groep 4 + en – tot 100, tafels tot en met 5, oriëntatie tot 1000;
groep 5 + en – tot 1000, x en : tot 1000, tafels tot en met 10;
groep 6 cijferen, breuken;
groep 7 grote getallen, uitbreiding breuken, omtrek, oppervlakte;
groep 8 alle cijferbewerkingen voor hele getallen, breuken, kommagetallen, procentsommen, metriek stelsel (km, hm enz.).