Taal 

De inhoud van de taallessen is gericht op de volgende ontwikkelpunten:
  • Woordenschat (de betekenis van woorden en woordsoorten (her)kennen)
  • Het schrijven van teksten, zowel qua vorm als inhoudelijk
  • Luisteren en spreken (hoofd- en bijzaken herkennen, het kunnen geven van presentaties)
  • Kijk op taal (bijvoorbeeld zinsdelen en woordsoorten kunnen benoemen)
Daar waar mogelijk wordt een combinatie gemaakt met het IPC thema.
 

Spelling

In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. 

De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg.

Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.