Visie De Garve

"Veiligheid en vertrouwen vormen de basis, de wortels. Als je je veilig voelt, kun je jezelf zijn (de stam) en kun je werken aan zelfstandigheid, sociaal zijn en kun je voorbereid je plek in de samenleving vinden! De kroon van de boom!"
Kernwoorden die hieruit voortkomen en bepalend zijn voor het onderwijs in de komende jaren:
  • Samenwerken staat centraal(relatie)
  • Zelf verantwoordelijkheid nemen over je leren/leven; eigenaarschap (autonomie)
  • Niet kennis is het belangrijkste (deze verouderd snel): maar leren denken (hoe ga ik om met dingen die op mijn pad komen) (competentie)

Missie De Garve

"Er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden."

De Garve vindt het belangrijk dat inwoners uit het dorp betrokken zijn bij de kinderen en de school. Daarom werft IKC De Garve mensen met Talenten om een bijdrage te leveren. Dit doen we o.a. door de Talentenlijst die we bij iedereen in het dorp Vierakker en Wichmond hebben bezorgd

Donateur

De School heeft ook donateurs. Donateur kan iedereen worden die De Garve een warm hart toedraagt. Nieuw is dit jaar dat ouders ook donateur mogen zijn. U bent al donateur voor minimaal €7,50. Meer mag natuurlijk altijd. Alle inwoners van Vierakker en Wichmond krijgen een dezer dagen een brief waarin ze aan kunnen geven dat ze donateur zijn of willen worden..
Van de donateursgelden kan de school extra dingen doen. De boekenkast in de gang van de school en de kerstboom buiten is aangeschaft met behulp van donateursgeld. Hoe meer donateurs des te beter!
De donateurs krijgen een digitale schoolkrant en worden uitgenodigd bij sommige activiteiten van de school.

Klik hier voor de flyer Talenten werving
Klik hier voor de Talentenlijst
Klik hier voor het Machtigingsformulier voor Donateurs